Tìm kiếm

config

Quy định mới về bảo hộ quyền tác giả

Ngày 02/03/2018

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định quy định chi tiết về các loại tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, như: tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, chương trình máy tính...

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về phạm vi các quyền tài sản, quyền nhân thân của từng loại hình tác phẩm tương ứng.

Theo quy định mới tại Điều 19, "tin tức thời sự thuần túy đưa tin" và "văn bản hành chính của cơ quan nhà nước" là các đối tượng không được bảo hộ quyền tác giả.

Quy định mới về bảo hộ quyền tác giả

"Tin tức thời sự thuần túy đưa tin" được hiểu là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2018 và thay thế Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 và Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.