Tìm kiếm

config

Cách hạch toán chi phí sửa chữa và nâng cấp TSCĐ

Ngày 19/10/2016

Công văn số 8243/CT-TTHT ngày 26/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư 45/2013/TT-BTC , hai khoản chi NÂNG CẦP và SỬA CHỮA tài sản cố định có 2 cách hạch toán khác nhau. Theo đó, chi phí NÂNG CẦP thì hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ; chi phí SỬA CHỮA thì hạch toán vào chi phí SXKD.

Việc hạch toán tăng nguyên giá hay tính vào chi phí SXKD tùy thuộc vào việc xác định đó là khoản chi nâng cấp hay sửa chữa tài sản cố định

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty kinh doanh khách sạn, có thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hồ bơi (gồm thay đá lát sàn xung quanh hồ, cải tạo lại pool bar, lót gỗ khu vực tắm nắng, làm thêm chòi tránh nắng) để phục vụ hoạt động kinh doanh khách sạn thì chi phí nâng cấp hồ bơi được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ để trích khấu hao.

Ngược lại, đối với các chi phí sửa chữa tài sản như: chống thấm sân thượng, lót thảm cỏ nhân tạo tại khu vực hành lang của các tầng lầu trong khách sạn thì được hạch toán một lần hoặc phân bổ dần vào chi phí SXKD (tối đa 3 năm).

  • Thông tin thêm:

Theo định nghĩa tại khoản 13, 14 Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì:

- Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.

- Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.