Tìm kiếm

config

Một số giải đáp về cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính

Ngày 30/10/2020

Công văn số 4688/VKSTC-V14 ngày 9/10/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Điều 201 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định mức phạt dành cho tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Một số giải đáp về cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính

Khi truy cứu tội cho vay nặng lãi theo Điều 201 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, khoản thu lợi bất chính sẽ được xác định dựa trên trần lãi suất 20%/năm quy định tại Khoản 1 Điều 468 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13. Theo đó, phần tiền lãi vượt mức trần 20%/năm sẽ được xem là "thu lợi bất chính".

Khoản tiền gốc trong giao dịch cho vay nặng lãi, nếu bên cho vay bị kết tội thì khoản tiền đó được cho là "phương tiện phạm tội" buộc phải tịch thu sung công. Nếu người vay chưa trả cho chủ nợ thì cũng buộc phải nộp lại cho Nhà nước.

Đối với khoản thu lợi bất chính (phần lãi vượt mức trần 20%/năm), nếu người vay đã trả thì chủ nợ bị buộc trả lại. Tuy nhiên, nếu bên vay chưa trả thì không bắt buộc phải trả, tuy nhiên, trong trường hợp này chủ nợ sẽ được thoạt tội hình sự do chưa phát sinh khoản thu lợi bất chính, chưa cấu thành tội phạm.

Trường hợp một giao dịch vay phát sinh 2 giai đoạn trong đó giai đoạn một có mức lãi suất vượt trần (20%/năm) và gộp lãi chưa trả của giai đoạn 1 vào giai đoạn 2 để cho vay với mức lãi suất không vượt quá 20%/năm thì cơ quan công tố vẫn cho rằng giao dịch này vẫn bị truy cứu ở giai đoạn 1./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí