Tìm kiếm

config

Cấp Giấy phép lao động qua mạng vẫn phải trình bản gốc hộ chiếu

Ngày 28/10/2020

Công văn số 29973/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 13/10/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc cấp giấy phép lao động

Theo Sở Lao động TBXH TP. HCM, để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, trường hợp doanh nghiệp đã kê khai thủ tục cấp giấy phép lao động (GPLĐ) qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì Sở vẫn yêu cầu cung cấp bản gốc hộ chiếu nhằm đối chiếu xác thực với bản sao do doanh nghiệp cung cấp, đồng thời để xác định người nước ngoài hiện đang có mặt ở Việt Nam hoặc đã nhập cảnh và tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch theo Chỉ thị 19/CT-TTg.

Cấp Giấy phép lao động qua mạng vẫn phải trình bản gốc hộ chiếu

Đối với trường hợp đã kê khai thủ tục cấp GPLĐ nhưng người nước ngoài chưa có mặt tại Việt Nam do ảnh hưởng dịch, doanh nghiệp có thể tiến hành làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhập cảnh theo hướng dẫn tại Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020. Sau khi người nước ngoài được nhập cảnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GPLĐ.

Công văn có liệt kê chi tiết thành phần hồ sơ cấp GPLĐ cho người nước ngoài tại gạch đầu dòng thứ nhất của mục 1 Công văn này.

Cần lưu ý, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc nếu không có GPLĐ theo quy định sẽ bị phạt từ 15 - 25 triệu đồng (điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định 28/2020/NĐ-CP)./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí