Tìm kiếm

config

Thủ tục cấp giấy phép FLEGT đối với gỗ xuất khẩu sang EU

Ngày 23/10/2020

Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 4 thủ tục về cấp giấy phép FLEGT đối với gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào Liên minh Châu Âu.

Ngoài ra, Quyết định này còn hướng dẫn 4 thủ tục về xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu và xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan.

Thủ tục cấp giấy phép FLEGT đối với gỗ xuất khẩu sang EU

Thủ tục hành chính số thứ tự 02 Mục C Phần I của Phụ lục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020.

Thủ tục hành chính quy định tại mục A, mục B Phần I và số thứ tự 01 Mục C Phần I của Phụ lục có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thủ tướng quyết định thời điểm thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 28 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020. Ngay khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai thủ tục hành chính theo quy định./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí