Tìm kiếm

config

Người lao động có thể nộp đơn xin bảo hộ việc làm sau khi tố chủ

Ngày 21/10/2020

Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Theo Thông tư này, UBND các cấp từ xã đến tỉnh khi tiếp nhận tố cáo của người lao động, nếu xét thấy vụ việc có thể ảnh hưởng đến việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo (kể cả thân nhân của họ) thì chủ động ban hành quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ (theo Mẫu số 3 đính kèm Thông tư)

Người đứng đơn tố cáo cũng có thể nộp đơn đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ (theo Mẫu 01 đính kèm Thông tư).

Người lao động có thể nộp đơn xin bảo hộ việc làm sau khi tố chủ

Doanh nghiệp khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ phải đảm bảo không có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người tố cáo.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm bảo vệ người tố cáo là giúp việc nhà (osin); UBND cấp quận/huyện chịu trách nhiệm cho người lao động làm việc tại các cơ sở do chính mình cấp phép (hộ kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu...); riêng UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí