Tìm kiếm

config

Bắt buộc khai trình lao động, tham gia BHXH, đăng ký hóa đơn ngay khi thành lập doanh nghiệp

Ngày 19/10/2020

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Nghị định quy định quy trình liên thông 04 thủ tục: đăng ký thành lập doanh nghiệp (hoặc chi nhánh, VPĐD), khai trình sử dụng lao động, đăng ký tham gia BHXH và đăng ký sử dụng hóa đơn.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần nộp toàn bộ hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đầu mối là cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tự liên thông hồ sơ với cơ quan quản lý lao động, cơ quan BHXH và cơ quan thuế (Điều 3).

Riêng về hồ sơ, ngoài giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, còn phải nộp thêm tài liệu khai trình sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng BHXH và đăng ký sử dụng hóa đơn (Điều 4).

Bắt buộc khai trình lao động tham gia BHXH đăng ký hóa đơn ngay khi thành lập doanh nghiệp

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp áp dụng các biểu mẫu mới tại Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm Nghị định này.

Doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các thủ tục khai trình sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP và thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP nếu áp dụng quy trình liên thông tại Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí