Tìm kiếm

config

Bổ sung ngành nghề được phép thuê hoặc cho thuê lao động

Ngày 25/03/2019

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định sửa đổi điều kiện cấp giấy phép cho thuê lao động và danh mục ngành nghề được phép thuê/cho thuê lao động theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định đã gỡ bỏ yêu cầu về mức vốn pháp định 2 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ cần ký quỹ 2 tỷ tại ngân hàng thương mại (Điều 5). Trước đây, ngoài tiền ký quỹ 2 tỷ, doanh nghiệp còn phải có vốn tối thiểu 2 tỷ (Điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP).

Sẽ có thêm 03 ngành nghề nữa được phép thuê/cho thuê lại lao động (Phụ lục I Nghị định), gồm:

+ Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển;

+ Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí;

Bổ sung ngành nghề được phép thuê hoặc cho thuê lao động

+ Lái máy bay, phục vụ trên máy bay/Bảo dưỡng, sửa chữa máy bay và thiết bị máy bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay.

Giấy phép cho thuê lao động sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cấp, gia hạn, thay vì trước đây do Bộ Lao động TB&XH cấp (Điều 6).

Thời hạn của giấy phép cho thuê lao động sẽ tăng từ 36 tháng (tương đương 3 năm) lên 60 tháng (tương đương 5 năm), đồng thời được gia hạn nhiều lần mỗi lần 60 tháng thay vì trước đây chỉ được gia hạn 2 lần mỗi lần 24 tháng (Điều 7).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019.

Thay thế Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013, Nghị định số 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014, Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 và Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.