Tìm kiếm

config

Thay mới biểu mẫu và thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 21/01/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Một trong những điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là thay mới toàn bộ 89 biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh đã được ban hành tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT (khoản 1 Điều 1).

Ngoài ra, thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần sẽ thực hiện theo quy định mới tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, thay vì trước đó theo Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (khoản 3 Điều 1).

Thay mới biểu mẫu và thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, GCN đăng ký địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và sửa đổi tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP (khoản 4 Điều 1).

Thủ tục đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện tại Phòng ĐKKD nơi đặt địa điểm đó, thay vì trước đây thực hiện tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (khoản 5 Điều 1).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.