Tìm kiếm

config

Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 2019

Ngày 04/01/2019

Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông tư thay mới Biểu phí (giá dịch vụ) giao dịch chứng khoán, áp dụng từ 15/2/2019.

So với Biểu phí cũ, Biểu phí mới có bổ sung một số mức thu gồm:

- Phí môi giới mua, bán chứng quyền có bảo đảm: tối đa bằng 0,5% hoặc 0,03% giá trị giao dịch (trường hợp bán phần vốn nhà nước).

Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 2019

- Phí thanh toán bù trừ tiền giao dịch chứng quyền có bảo đảm: bằng 0,01% giá trị thanh toán bù trừ ròng của từng thành viên/ngày thanh toán, nhưng tối thiểu không thấp hơn 5.000 đ, tối đa không quá 300.000 đ.

- Phí môi giới hợp đồng tương lai: tối đa bằng 15.000 đ/Hợp đồng tương lai chỉ số và 25.000 đ/Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019 và thay thế Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.