Tìm kiếm

config

Lộ trình bắt buộc tuân thủ Tiêu chuẩn thẻ chip nội địa

Ngày 07/01/2019

Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Thông tư bổ sung quy định về lộ trình bắt buộc tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa (thẻ thanh toán nội địa bằng công nghệ chip) được công bố tại Quyết định 1927/QĐ-NHNN ngày 5/10/2018.

Theo đó, đối với tổ chức thanh toán thẻ, phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip theo lộ trình sau: ít nhất 35% ATM đến ngày 31/12/2019 và 100% ATM đến ngày 31/12/2020.

Lộ trình bắt buộc tuân thủ Tiêu chuẩn thẻ chip nội địa

Đối với tổ chức phát hành thẻ, phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip theo lộ trình sau: ít nhất 30% số thẻ có BIN đang lưu hành đến ngày 31/12/2019, ít nhất 60% số thẻ có BIN đang lưu hành đến ngày 31/12/2020 và 100% số thẻ có BIN đang lưu hành đến ngày 31/12/2021.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.