Tìm kiếm

config

Bổ sung quy chế kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại

Ngày 09/01/2019

Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư giải thích thêm một số thuật ngữ liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, như: rủi ro tín dụng; rủi ro thị trường; rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng; rủi ro hoạt động; sổ kinh doanh; sổ ngân hàng; giao dịch tự doanh; giao dịch repo; giao dịch reverse repo.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 1 Thông tư, các ngân hàng thương mại phải kiểm soát việc quản lý rủi ro của công ty con để đảm bảo duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hợp nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (khoản 2 Điều 1).

Bổ sung quy chế kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại

Chiến lược quản lý rủi ro thị trường của ngân hàng thương mại phải quy định về nguyên tắc quản lý rủi ro trong điều kiện biến động mạnh về giá vàng và hạn mức rủi ro ngoại hối do biến động bất lợi của giá vàng trên thị trường (khoản 3, 4 Điều 1).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.