Tìm kiếm

config

Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Ngày 02/01/2019

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

“Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính” là giao dịch điện tử trong các loại hoạt động nghiệp vụ: ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã, hải quan, kế toán, quản lý nhà nước về giá, chứng khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, kinh doanh bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo quy định mới tại Điều 5 Nghị định này, chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi đã được ký số; xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học hoặc xác thực từ hai yếu tố trở lên.

Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Chứng từ điện tử có thể chuyển đổi hình thức thành chứng từ giấy và ngược lại. Chứng từ sau chuyển đổi vẫn có giá trị như chứng từ gốc (Điều 6, 7).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019.

Thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 và Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.