Tìm kiếm

config

Sửa đổi quy định về dịch vụ Internet Banking

Ngày 28/12/2018

Thông tư số 35/2018/TT-NHNN ngày 24/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Thông tư sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc và yêu cầu đối với hoạt động cung cấp dịch vụ Internet Banking.

Theo đó, biện pháp xác thực giao dịch của khách hàng phải đáp ứng nguyên tắc sau (khoản 1 Điều 1):

+ Áp dụng tối thiểu biện pháp xác thực đa thành tố khi thay đổi thông tin định danh khách hàng;

+ Áp dụng các biện pháp xác thực cho từng nhóm khách hàng, loại giao dịch, hạn mức giao dịch theo quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ;

Sửa đổi quy định về dịch vụ Internet Banking

+ Đối với giao dịch gồm nhiều bước, phải áp dụng tối thiểu biện pháp xác thực tại bước phê duyệt cuối cùng.

Các thông tin về khách hàng không được lưu trữ tại phân vùng kết nối Internet và phân vùng DMZ (khoản 2 Điều 1).

Đối với phần mềm Internet Banking trên thiết bị di động phải đảm bảo không có tính năng ghi nhớ mã khóa truy cập (khoản 6 Điều 1).

Ngoài ra, đối với phương thức truy cập hệ thống Internet Banking bằng trình duyệt phải đảm bảo có biện pháp chống đăng nhập tự động (khoản 7 Điều 1).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.