Tìm kiếm

config

Lỗ lũy kế hơn 50%, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ bị phong tỏa vốn

Ngày 28/11/2018

Thông tư số 27/2018/TT-NHNN ngày 22/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

So với quy định cũ, Thông tư có bổ sung thêm một trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản (Điều 5).

Theo đó, ngoài các trường hợp như: giá trị vốn thực cấp thấp hơn vốn pháp định quá 6 tháng; vi phạm tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; ngân hàng mẹ có dấu hiệu mất khả năng thanh toán... thì chi nhánh ngân hàng còn bị phong tỏa vốn khi có số lỗ lũy kế lớn hơn 50%.

Lỗ lũy kế hơn 50 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ bị phong tỏa vốn

Bên cạnh đó, Điều 3 Thông tư còn quy định rõ các cách thức phong tỏa vốn và tài sản áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, như: cấm chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài; phong tỏa vốn, tài sản đang gửi tại NHNN; yêu cầu gửi vốn, tài sản vào NHNN để phong tỏa; yêu cầu ngân hàng nơi chi nhánh đang gửi vốn, tài sản thực hiện phong tỏa;...

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2019 và bãi bỏ Mục VI Phần II Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.