Tìm kiếm

config

Xuất khẩu khoáng sản được miễn nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Ngày 26/11/2018

Công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 05/2018/TT-BXD, khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu phải có nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên, không yêu cầu phải nộp cho cơ quan hải quan hồ sơ, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản. Doanh nghiệp được tự khai báo và tự chịu trách nhiệm.

Riêng kiểm tra thực tế, tất cả các lô hàng khoáng sản xuất khẩu đều phải được kiểm tra. Mức độ kiểm tra thực tế tùy thuộc theo chỉ dẫn rủi ro trên Hệ thống hải quan điện tử.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung so sánh, đối chiếu khoáng sản xuất khẩu với Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BXD để xác định có đủ điều kiện xuất khẩu hay không.

Xuất khẩu khoáng sản được miễn nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Nếu qua kiểm tra thực tế mà chưa đủ cơ sở xác định thì cơ quan hải quan sẽ buộc phải lấy mẫu gửi cơ quan giám định, thời hạn giám định không quá 2 ngày./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.