Tìm kiếm

config

Sửa đổi thủ tục thành lập trường cao đẳng - dạy nghề

Ngày 23/11/2018

Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Các thủ tục hành chính được sửa đổi gồm:

1. Thành lập trường cao đẳng

2. Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc bộ

3. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng

4. Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc bộ

5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

Sửa đổi thủ tục thành lập trường cao đẳng dạy nghề

6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

7. Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trường trung cấp tư thục

8. Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trường trung cấp tư thục

9. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Các thủ tục nêu trên được sửa đổi căn cứ theo quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.