Tìm kiếm

config

Miễn chứng nhận hợp quy hàng Công nghệ thông tin được miễn kiểm tra chất lượng

Ngày 21/11/2018

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông

Một trong những điểm sửa đổi có lợi của Thông tư này là miễn chứng nhận và công bố hợp quy đối với các sản phẩm viễn thông, CNTT được miễn kiểm tra chất lượng theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP, như: hành lý xách tay, hàng mẫu, hàng TN-TX, nguyên liệu gia công, SXXK,... (khoản 3, 4 Điều 1).

Thời hạn đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy cũng được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 7 ngày (khoản 6 Điều 1).

Về phương thức chứng nhận hợp quy hàng viễn thông, CNTT, sẽ thực hiện theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 5 nêu tại Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (khoản 5 Điều 1).

Trong đó, Phương thức 1 (Thử nghiệm mẫu điển hình) được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước của các doanh nghiệp đã có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Miễn chứng nhận hợp quy hàng Công nghệ thông tin được miễn kiểm tra chất lượng

Phương thức 5 (Thử nghiệm mẫu kèm đánh giá quá trình sản xuất) áp dụng đối với hàng hóa sản xuất trong nước của các doanh nghiệp chưa có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.