Tìm kiếm

config

Quy trình xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày 07/11/2018

Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công thương quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Thông tư hướng dẫn kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trước và sau khi cấp C/O, chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định nước nhập khẩu và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của thương nhân.

Theo đó, hàng hóa xuất khẩu sẽ bị kiểm tra, xác minh xuất xứ trong các trường hợp: có đề nghị kiểm tra của nước nhập khẩu; kiểm tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro; có lý do nghingờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ (Điều 6, Điều 11).

Quy trình xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Việc kiểm tra, xác minh xuất xứ được thực hiện theo 2 phương thức: (1) Kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ và (2) Kiểm tra, xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất (Điều 5).

Thời điểm kiểm tra, xác minh có thể trước hoặc sau khi cấp C/O, chứng từ chứng nhận xuất xứ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2018./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.