Tìm kiếm

config

Cắt giảm điều kiện kinh doanh khí LPG

Ngày 31/10/2018

Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

 Thông tư cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực khí LPG và kinh doanh dịch vụ kiểm định máy móc thiết bị được quy định tại Thông tư 41/2011/TT-BCT và Thông tư 09/2017/TT-BCT.

Theo đó, kể từ ngày 10/12/2018, cơ sở kinh doanh khí LPG được gỡ bỏ rất nhiều điều kiện, đặc biệt như: giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC; giấy chứng nhận huấn luyện an toàn đối với nhân viên; giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với xe vận chuyển, giao nhận LPG; giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG; ...

Cắt giảm điều kiện kinh doanh khí LPG

Đối với cơ sở kiểm định máy móc thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương, được gỡ bỏ một số điều kiện về trang bị máy móc, thiết bị; tài liệu kỹ thuật kiểm định; người phụ trách kiểm định; số lượng kiểm định viên...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2018./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.