Tìm kiếm

config

Kinh doanh vận tải biển được miễn xin giấy phép

Ngày 29/10/2018

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải được quy định tại 6 Nghị định sau:

1. Nghị định 29/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải.

2. Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

3. Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển.

4. Nghị định 114/2014/NĐ-CP về điều kiện nhập khẩu, phá dỡ tàu biển.

5. Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh cảng biển.

Kinh doanh vận tải biển được miễn xin giấy phép

6. Nghị định 111/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh đóng tàu biển.

Theo đó, điểm đáng lưu ý tại Nghị định này là đã gỡ bỏ điều kiện phải xin giấy phép khi kinh doanh vận tải biển, gồm cả vận tải biển quốc tế và vận tải biển nội địa.

Ngoài ra, một số điều kiện khác như tổ chức bộ máy, nhân lực, ... cũng được đơn giản hóa so với trước.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.