Tìm kiếm

config

Loại hình nhập khẩu khác nhau phải mở riêng tờ khai

Ngày 26/10/2018

Công văn số 6235/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo hàng hóa

Theo quy định tại mục a khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC, hàng hóa XNK theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên các tờ khai khác nhau tương ứng với từng loại hình.

Theo đó, trường hợp cùng một lô hàng nguyên liệu gia công, nhưng doanh nghiệp tách thành 02 loại hình nhập khẩu ("nhập nguyên liệu để gia công" và "nhập kinh doanh") thì phải mở các tờ khai khác nhau tương ứng với từng loại hình.

Loại hình nhập khẩu khác nhau phải mở riêng tờ khai

Trong đó, đối với tờ khai "nhập nguyên liệu gia công", sẽ được miễn thuế theo Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, nhưng phải tuân thủ đúng thủ tục hải quan, chính sách quản lý áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu để gia công.

Đối với tờ khai "nhập kinh doanh", sẽ được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt (FTA) nếu đáp ứng đủ điều kiện, nhưng phải thực hiện đúng thủ tục hải quan, chính sách quản lý áp dụng đối với hàng nhập kinh doanh./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.