Tìm kiếm

config

Bổ sung chính sách ân hạn nợ vay cho lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 24/10/2018

Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thông tư bổ sung chính sách ân hạn nợ đối với khách hàng vay vốn để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm.

Theo đó, ngân hàng và khách hàng được tự thỏa thuận với nhau về thời gian ân hạn nợ, việc tính lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm.

Bổ sung chính sách ân hạn nợ vay cho lĩnh vực nông nghiệp

Về hồ sơ, thủ tục đề nghị khoanh nợ của khách hàng vay vốn sản xuất nông nghiệp, sẽ phải thực hiện theo hướng dẫn mới tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 116/2018/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/12/2018./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.