Tìm kiếm

config

Giới thiệu các điểm mới về xử phạt hải quan

Ngày 02/12/2020

Công văn số 7594/TCHQ-PC ngày 30/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP

Xem tiếp...

Mẫu hợp đồng và quy trình chứng thực chữ ký số

Ngày 30/11/2020

Thông tư số 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

Xem tiếp...

Yêu cầu về kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 27/11/2020

Công văn số 12830/BTC-QLKT ngày 20/10/2020 của Bộ Tài chính về tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán

Xem tiếp...

Những điểm mới về xử phạt thuế và hóa đơn từ 5/12/2020

Ngày 18/11/2020

Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 của Tổng cục Thuế về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP

Xem tiếp...

Hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử loại cũ được phép lưu hành đến hết 30/6/2022

Ngày 16/11/2020

Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Xem tiếp...

Gia hạn thời gian tái cấp vốn cho vay trả lương ngừng việc

Ngày 13/11/2020

Thông tư số 12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xem tiếp...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí