Tìm kiếm

config

Quy định mới về nuôi trồng, khai thác và kinh doanh thủy sản

Ngày 20/03/2019

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Xem tiếp...

Sửa đổi khoảng cách an toàn đối với công trình dầu khí

Ngày 18/03/2019

Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Xem tiếp...

Quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh Casino theo quy định của pháp luật hiện hành

Ngày 15/03/2019

Khác với các ngành nghề kinh doanh thông thường và phổ biến khác, kinh doanh Casino là hoạt động kinh doanh đặc biệt đòi hỏi có sự giám sát, quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước, đặc biệt là việc tổ chức điểm kinh doanh Casino; thời gian hoạt động của Casino; số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi; chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng; đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh Casino; đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh Casino

Xem tiếp...

Nguyên tắc kinh doanh hoạt động Casino và những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh Casino

Ngày 13/03/2019

Trong những năm gần đây, hoạt động Casino được nhắc đến phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đông đảo nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, do việc kiểm soát chặt chẽ về các quy định của pháp luật và việc hạn chế cấp phép với số lượng lớn nên số lượng dự án mở Casino không nhiều

Xem tiếp...

Nguyên tắc xác định đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thầu

Ngày 11/03/2019

Công văn số 1223/BKHĐT-QLĐT ngày 28/2/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thầu

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định về mở tài khoản thanh toán

Ngày 08/03/2019

Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/2/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Xem tiếp...