Tìm kiếm

config

Quy định mới về dán tem rượu

Ngày 06/04/2020

Thông tư số 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu

Xem tiếp...

Thủ tục và hồ sơ xin xác nhận số lao động ngừng việc để được hoãn đóng 22% BHXH

Ngày 03/04/2020

Công văn số 9739/SLĐTBXH-LĐ ngày 1/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định về thi hành án dân sự

Ngày 30/03/2020

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

Xem tiếp...

Điều kiện và thủ tục tạm dừng đóng 22% BHXH tại TP. HCM

Ngày 25/03/2020

Công văn số 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Xem tiếp...

Sửa đổi thủ tục đăng ký vào Hệ thống đấu thấu qua mạng

Ngày 23/03/2020

Quyết định số 402/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp...

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài

Ngày 18/03/2020

Quy định của pháp luật về hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam

Xem tiếp...