Tìm kiếm

config

Ngày chốt quyền và quyền của cổ đông sau ngày chốt quyền

Ngày 18/06/2018

Cổ đông được nhận cổ tức do chuyển nhượng cổ phần tại thời điểm công ty thực hiện việc chi trả

Xem tiếp...

Quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền cổ đông

Ngày 15/06/2018

Chuyển nhượng quyền cổ đông nhưng không chuyển nhượng cổ phần

Xem tiếp...

Tính chất quyền của cổ đông

Ngày 13/06/2018

Quy định về các quyền cơ bản của cổ đông

Xem tiếp...

Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng khi cấp C/O Form EAV

Ngày 11/06/2018

Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu

Xem tiếp...

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng áp dụng từ tháng 6/2018

Ngày 08/06/2018

Quyết định số 1158/QĐ-NHNN ngày 29/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xem tiếp...

Ngưng áp dụng thủ tục mới về khai báo điện tử tàu thuyền xuất nhập cảnh đến hết 30/6/2018

Ngày 04/06/2018

Nghị định số 84/2018/NĐ-CP ngày 28/5/2018 của Chính phủ về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý họat động hàng hải

Xem tiếp...