Tìm kiếm

config

Quy định mới về thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn

Ngày 24/09/2018

Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Xem tiếp...

Quy chế tổ chức lại và thu hồi giấy phép hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 21/09/2018

Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Xem tiếp...

Sửa đổi quy định khung về dự án đầu tư công

Ngày 19/09/2018

Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Xem tiếp...

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 17/09/2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Xem tiếp...

Lập địa điểm kinh doanh theo quy định mới nhất

Ngày 14/09/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 10/10/2018, theo đó, doanh nghiệp muốn mở địa điểm kinh doanh mới phải thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Xem tiếp...

Nhiều thay đổi quan trọng trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

Ngày 12/09/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, theo đó, có rất nhiều quy định trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp đã được thay đổi, bổ sung sao cho phù hợp với thực tế và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp của Chính phủ.

Xem tiếp...