Tìm kiếm

config

Cẩm nang pháp lý dành cho nhà đầu tư 2017

time invest 1000

Ngày 02/11/2017

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển từng ngày nhờ sự hoàn thiện về hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam. Vì vậy, việc nắm được những kiến thức pháp lý cơ bản là điều kiện tiên quyết để các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam một cách hiệu quả.

Với mong muốn được góp phần vào thành công của các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, Lê Nguyễn đã biên soạn “Cẩm nang pháp lý dành cho nhà đầu tư nhằm giới thiệu và cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin pháp lý cơ bản và cần thiết nhất đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

Cẩm nang này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật và thông lệ hiện hành tính đến thời điểm 01/11/2017.

Chúng tôi hy vọng cuốn Cẩm nang này sẽ luôn bạn đồng hành của các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Cover V resized

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển từng ngày nhờ sự hoàn thiện về hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam hiện đang rộng mở và chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với tư cách là một Văn phòng Luật sư và có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực đầu tư, Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn luôn mong muốn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong mọi hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Trong nỗ lực đó, chúng tôi biên soạn “Cẩm nang pháp lý dành cho nhà đầu tư” nhằm giới thiệu và cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước những thông tin pháp lý cơ bản và cần thiết nhất về hệ thống pháp luật và môi trường đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng cuốn Cẩm nang này này sẽ là bạn đồng hành của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Xin các nhà đầu tư vui lòng lưu ý rằng Cẩm nang này chỉ đề cập đến những vấn đề pháp lý chính trong một số lĩnh vực của pháp luật Việt Nam do đó, các nội dung chi tiết liên quan đến từng lĩnh vực pháp luật cụ thể sẽ được các luật sư của chúng tôi tư vấn và giải đáp trực tiếp trong từng trường hợp theo yêu cầu của các nhà đầu tư.