Tìm kiếm

config

Điều 292 sửa đổi vẫn hình sự hóa các quan hệ kinh tế

Theo luật sư Kiều Anh Vũ - Văn phòng luật sư Lê Nguyễn, quy định mới của Điều 292 Bộ luật Hình sự chỉ là “bình mới rượu cũ” và cho thấy vẫn duy trì việc “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế, quan hệ hành chính.

Xem tiếp...

Lấp kẽ hở công bố thông tin bất thường của DNNN

bao cao tai chinh(TBKTSG) - Ngoài nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây theo quy định tại khoản 1, điều 109 của Luật Doanh nghiệp (LDN):

Xem tiếp...