Tìm kiếm

config

Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư - Chuyên đề pháp luật lao động

Văn phòng luật sư Lê Nguyễn trân trọng giới thiệu tài liệu “Pháp luật lao động - Một số vấn đề cần lưu ý và kỹ năng của luật sư” nằm trong bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2015 do Lê Nguyễn biên soạn.

Tài liệu gồm hai phần: (i) Tổng quan pháp luật lao động Việt Nam và (ii) Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết vụ án lao động.

Tải tài liệu tại đây.

Le Nguyen Tai lieu boi duong Chuyen de lao dong